Välkommen!
Välkommen till Terrorns Psykologi.se, webbplatsen som gör det möjligt att förstå de bakomliggande faktorerna till varför terrorism uppstår. Vi vill förklara varför människor begår terroristbrott, vad terrorism är för något och vad man göra åt problemen. Vi har därför skrivit ihop ett antal artiklar som behandlar ämnet terrorism och vi hoppas att det kommer öka förståelsen kring ämnet.
De flesta artiklar är uppdelade i en lite kortare del som ger en översikt över ämnet och en del som är längre och ger en fördjupning över ämnet.
 

 

TILL ARTIKLARNA

Artiklar

Vad är terrorism?

 
 

Varför blir man en terrorist?Hur blir någon en terrorist?